Privatlivspolitik

I. Generelle bestemmelser

Nærværende bestemmelser udgør vores privatlivspolitik (herefter benævnt: ”Privatlivspolitik”), der indeholder oplysninger vedrørende vores indsamling af oplysninger, herunder persondata på modtagere af ydelse (r) leveret af Trans Europe Grzegorz Łoboda, ul. Dąbska 18K/LU7, 31-572 Kraków NIP-nr. [polsk CVR]: 945-206-45-23 og den måde, vi behandler oplysningerne på.

II. Personlige oplysninger

Trans Europe bestræber sig på, at firmaets hjemmeside transeurope.pl skal være nem at navigere i for enhver bruger og på at bidrage til, at brugere nemt kan sende beskeder via hjemmesiden. Derfor – af hensyn til sikkerheden og for at garantere en bekvem bestillingsproces – oplyser vi, at når du bruger vores hjemmeside afgiver du dit samtykke til, at Trans Europe anvender cookie-filer og andre, personlige oplysninger, som du frivilligt har delt med os. Oplysninger, som du bliver bedt om at dele med os via kontaktformularer, er nødvendige for at hjemmesiden kan fungere eller for at vi kan levere ydelsen. Det er ikke obligatorisk at dele personlige oplysninger med os. Dog, hvis du ikke deler de fornødne oplysninger med os vil den proces, som oplysningerne vedrørte, ikke kunne gennemføres.

III. Typer af og formål med vores brug af oplysninger

Cookies (Cookie-filer)

Trans Europe indsamler automatisk data indeholdt i cookie-filer under brug af hjemmesiden. Cookies, dvs. små tekstfiler sendes til internetbrugerens computer, og de identificerer vedkommende på en måde, der er nødvendig for at kunne udføre den givne handling, f.eks. i form af autorisation, indsamling af statistiske oplysninger eller mhp. at gemme oplysninger i kontaktformularer.

Cookie-filer er ikke skadelige, hverken for computeren eller for brugeren og vedkommendes data. Det er en betingelse for, at cookie-filer kan fungere, at de er accepteret af browseren og ikke fjernes fra disken. I flere tilfælde tillader software, der bruges til at browse på internettet (browsere), som default-indstilling opbevaring af cookie-filer på brugerens slutudstyr. Dog kan cookie-indstillinger ændres i browserens indstillinger, især således, at den automatiske håndtering heraf bliver blokeret eller således, at brugeren bliver informeret hver gang cookie-filer bliver gemt på brugerens slutudstyr. Nærmere oplysninger om muligheden for og måder at håndtere cookie-filer på kan findes i softwarens (internet browserens) indstillinger. Ydelsen eller dens enkelte funktionaliteter kan dog ikke fungere optimalt uden cookie-filer.

Abonnement på gratis nyhedsbreve

Ønsker du at abonnere på Trans Europes elektroniske, gratis nyhedsbreve skal du oplyse din e-mailadresse og andre oplysninger, f.eks. fornavn osv., på en relevant formular. Oplysningerne, som vi har indsamlet på den måde, føjes til hjemmesidens mailingsliste.

Meddelelser

Trans Europe forbeholder sig retten til at sende meddelelser til de personer, hvis personlige oplysninger firmaet er i besiddelse af, og som har givet samtykke til behandling af oplysninger indeholdt i blanketterne, i overensstemmelse med Privatlivspolitikken. Ved begrebet meddelelser forstår Trans Europe oplysninger, der relaterer direkte til firmaets hjemmesider, ydelser og produkter (f.eks. ændringer, interne kampagner), ikke-kommercielle breve (f.eks. lykønskninger, personlige kommentarer osv.) og kommercielle oplysninger (mailings, kampagner, specialtilbud, reklamer, andet markedsføringsmateriale). Firmaer, der bestiller kommercielle mailings, har ikke adgang til kontaktoplysninger på personer, der er optaget på Trans Europes adresselister.

Andre formularer

Formularer, pop-up vinduer og andre former, der vises ”som gæster” på Trans Europes hjemmesider, der vedrører ydelser, produkter og hjemmesider, som ikke håndteres af Trans Europe er ikke omfattet af ”Privatlivspolitikken”.

IV. Brugeres rettigheder for så vidt gælder personlige oplysninger

Trans Europe garanterer brugere, der udleverer sine personlige oplysninger, mulighed for at udøve deres rettigheder omhandlet i lov af 29. august 1997 om beskyttelse af personlige oplysninger (lovbekendtgørelse, Lovtidende af 2002, nr. 101, pos. 926 med senere ændringer), herunder retten til at kræve, at oplysningerne suppleres, opdateres, rettes; at behandling heraf suspenderes midlertidigt eller helt eller kræve, at oplysningerne slettes hvis de er mangelfulde, ikke-aktuelle, ikke-rigtige eller blev indsamlet i strid med loven eller hvis de ikke længere er nødvendige for at kunne opnå det formål, som de var blevet indsamlet til.

Brugeren har ret til at slette vedkommendes personlige oplysninger til enhver tid ved at rette henvendelse til e-mailadressen info@trans-europe.com.

Trans Europe bruger tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der har til formål at garantere den bedst mulige beskyttelse af de indsamlede personlige oplysninger mod uautoriseret adgang eller autoriserede personers misbrug heraf.

V. Ændringer af Privatlivspolitik

Trans Europe forbeholder sig retten til at indføre ændringer i Privatlivspolitikken. Enhver bruger af en hjemmeside, der tilhører Trans Europe, er bundet af den gældende ”Privatlivspolitik”. Trans Europe vil informere om ændringer af Privatlivspolitikken via hjemmesiden.

VI. Supplerende oplysninger

I tilfælde af spørgsmål eller tvivl i forhold til Privatlivspolitikken er I velkomne til at kontakte Trans Europe ved at skrive til e-mailadressen anført på hjemmesiden info@trans-europe.com.

Enhver form for oplysninger indeholdt på hjemmesiden udgør ikke et kommercielt tilbud i art. 66 og de efterfølgende artiklers forstand. Udformning og omgivelser af de planlagte objekter eller objekter, der er under udførelse, kan variere.

Læg en besked
Vi kontakter dig hurtigst muligt.